Hỗ trợ khách hàng

Phòng kỹ thuật

Mr. Đặng Minh Thông

Email: thong@trieukhang.vn

HP: 0941003434

Tel: 08 626 44107 (Ext 105)

Phòng kinh doanh

Ms. Trần Thị Kim Thủy

Email: kinhdoanh@trieukhang.vn

HP: 0918144107

Tel: 08 626 44107 (Ext 101) 

Hotline: 090 383 5567