Quy định và hình thức thanh toán

Chính sách thanh toán.

Hiện tại Triệu Khang chấp nhận thanh toán qua 2 hình thức:

 • Thanh toán tiền mặt:
  • Áp dụng cho khách hàng mua hàng tại kho Triệu Khang hoặc các đơn hàng thanh toán theo hình thức trả tiền khi nhận hàng.
  • Chỉ chấp nhận cho các đơn hàng dưới 20.000.000đ
 • Thanh toán chuyển khoản:
  • Các đơn hàng có giá trị trên 20.000.000đ
  • Quý khách mua hàng theo hình thức chuyển hàng qua dịch vụ của bên thứ ba.
  • Thông tin chuyển khoản
   • Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Triệu Khang
   • Số tài khoản: 0371000399360 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định.
  • Hóa đơn giá trị gia tăng sẽ được gửi đến quí khách hàng theo địa chỉ yêu cầu của quí khách sau khi chúng tôi nhận đầy đủ thanh toán theo thỏa thuận.