Thương hiệu

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế TRIỆU KHANG với đội ngũ quản lý và sáng lập công ty đã có hơn 15 năm kinh nghiệm về lĩnh vực thi công, bảo dưỡng các hệ thống công trình và các trang thiết bị trong lĩnh vực y tế cho các bệnh viện và phòng khám trên cả nước, đến nay công ty đã mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh thêm lĩnh vực cung cấp trang thiết bị y tế nhằm góp một phần vào sự hiện đại hóa của nền y tế nước nhà.