Văn bản triển khai minh bạch giá

 • Thứ tư, Ngày 24/02/2021
 • Việc công khai giá được thực hiện theo nguyên tắc như sau:

  1. Chủ thể thực hiện công khai: Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 và khoản 5 Điều 12 Luật giá, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm thực hiện công khai niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ mà mình sản xuất, kinh doanh. Với mục tiêu tăng cường thực hiện có hiệu quả quy định của pháp luật về giá đồng thời hỗ trợ cho các đơn vị trong việc tiếp cận với thông tin về giá các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế cũng như giá trang thiết bị y tế của các đơn vị cung cấp hợp pháp trên thị trường, Bộ Y tế đã xây dựng mục Công khai giá trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

  Để triển khai có hiệu quả mục tiêu nêu trên, Bộ Y tế đề nghị các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 6, Điều 7, Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/20202 phải thực hiện niêm yết giá trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, khuyến khích hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

  2. Giá niêm yết: Giá niêm yết là giá bán do Chủ thể thực hiện công khai giá quyết định kèm với thông tin về cấu hình, tính năng kỹ thuật và thuế, phí các dịch vụ cơ bản tương ứng (bảo hành, vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, các loại thuế, phí, …), ngoài ra có các thông tin liên quan như giá linh kiện, phụ kiện thay thế chính, giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành…

  3. Phương thức thực hiện: Bộ Y tế xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ các đơn vị công khai giá trang thiết bị y tế, các Chủ thể thực hiện công khai giá nêu tại công văn này đăng ký tài khoản3 và tự thực hiện, chịu trách nhiệm quản lý các nội dung, thông tin và cập nhật đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế mục Công khai giá trang thiết bị y tế. Bộ Y tế xây dựng phương án, tổ chức công khai giá trên cơ sở dữ liệu các đơn vị đã công khai và cập nhật. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo thông tin về giá trang thiết bị y tế sẽ tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

  nguồn: bộ y tế

  Bài viết liên quan